Om Lysebu

quiz
Bryllupsparet

Lysebu
Fondet for dansk-norsk
Samarbeid

Lysebus historie er tuftet på verdier som generøsitet, takknemlighet og omtanke. Disse verdiene sitter i veggene og inspirerer oss hver eneste dag.

Lysebus Historie

Under andre verdenskrig samlet det danske folk inn store summer for å sende mat til Norge. Det ble delt ut flere tusentalls matpakker og skolebarn fikk servert «Danskesuppa» over hele landet. Norgeshjelpen sendte daglig hele 22 tonn matvarer fra Danmark til Norge under krigen. I 1945 stod det igjen 12 millioner kroner fra innsamlingen i Danmark. Disse pengene la grunnlaget for Fondet for dansk- norsk samarbeid. Som takk for hjelpen under krigen, ga Norge Lysebu i gave til Danskene og Fondet fikk i oppgave å forvalte gaven for å fremme kulturutveksling på tvers av landegrensene. Lysebus verdier er skapt ut fra denne historien: Generøsitet, takknemmelighet og omtanke.

 

Overrettssakfører Krag fikk skilt ut en tomt fra Soria Moria og fikk bygget Lysebu i 1916. Han var en del av Lysakerkretsen, vennegjengen rundt bla Nansen, noe også arkitekten Magnus Poulsson var. Poulsson fikk i oppdrag å tegne et hus med miljø preget av norsk tradisjon tilbake til embetsmanngårdene på Østlandet, eller kongsgårdene i eventyrene. Noe vi i dag ser at han lyktes med.

Fondet

Lysebu er eid av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Fondets formål er å jobbe for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Vi realiserer formålet ved å blant annet gi støtte til opphold for enkeltpersoner og grupper på Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo. Schæffergården og Lysebu eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid, og alle inntekter fra driften til de to hotellene går ubeskåret til å realisere Fondets formål. Dette betyr blant annet at Fondet hvert år gir støtte til ca 6000 stipendiatdøgn til studenter, lærere, forskere, kunstnere og andre som søker om opphold for å finne arbeidsro, utveksling eller å lære om nabolandet. I tillegg tilbyr Fondet også kulturelle tilbud i form av utstillinger, konserter, forfattersamtaler, teaterstykker og konferanser om ulike temaer. Les mer om Fondet for Dansk-Norsk samarbeid.

Bærekraft

Lysebu har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2012 og jobber kontinuerlig for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Lysebu var det første hotellet i Oslo (og det andre i Norge) som kunne tilby Grønn konferanse. Det handler om å forvalte ressursene på en ansvarlig måte og å ta miljøansvar i praksis. Vi tenker bærekraft i all vår virksomhet, i alle ledd. Spesielt jobber vi mye med bærekraft på vårt eminente kjøkken. Vi har tro på «fra jord til bord» tankegangen, og alt ligger til rette for oss med vår naturskjønne eiendom. Vi ønsker hele tiden å videreutvikle vårt matkonsept – ikke bare fordi det er trendy, men vi har tro på at dette vil gjøre oss bedre rustet i kampen om dagens gjester. Vi har i dag bygget opp et drivhus med stor kjøkkenhage, og komposterer alt matavfall og matsvinn, slik at vi kan produsere god fruktbar jord som vi igjen dyrker urter og grønnsaker i.